„Kobieta jest kwiatem". Tak, i dlatego potrzebny jest jej troskliwy Ogrodnik.
Wojowniku, jesteś kobietą. Twoje kobiece, wrażliwe serce ma określone potrzeby, które podczas WALKI w szczególny sposób będą się objawiać. Potrzeby te zna Twój Król i dlatego specjalnie dla Ciebie zapisał w Swoim zakodowanym dla zwykłego człowieka (nie będącego Wojownikiem) Liście (Piśmie Świętym Starego i Nowego Testamentu) Słowa skierowane szczególnie do Ciebie, waleczna dziewczyno!

Poniżej znajdują się jedynie wybrane, nieliczne przykłady wyjątkowo potężnych, głębokich Słów, jakie Twój Król pragnie Ci przekazać do serca w trudnych chwilach NIEWIDZIALNEJ - dla pospolitych zmysłów ludzkich - WALKI na śmierć i życie. Znajdziesz tu Słowa pocieszenia, Słowa otuchy, Słowa PRAWDY, którą powinnaś odkryć we wnętrzu swojego walecznego serca Wojownika.

Niektóre fragmenty mocniej odezwą się w Tobie, inne słabiej. Jednakże wszystkie te Słowa mają w sobie niewiarygodnie potężną MOC, której Twój Przeciwnik (Szatan) nie jest w stanie sprostać, gdy Ty mocno ufasz i SŁUCHASZ.

Usłysz w swoim sercu co Potężny, Zwycięski Król pragnie Ci powiedzieć... W pierwszej chwili możesz nie zrozumieć OD RAZU tych Słów, mogą wręcz wydać Ci się banalne, zwyczajne. Nie daj się jednak zwieźć, Przeciwnik tylko czeka na rozluźnienie z Twojej strony, na zlekceważenie ukrytej Mocy Twojego Króla, którego Armia - dzięki m.in. poniższym Słowom - już odniosła liczne Zwycięstwa i czeka aż TY również dołączysz do tego grona Zwycięzców. Czuwaj zatem bardzo roztropnie...


1. "Albowiem przywrócę ci zdrowie i z ran ciebie uleczę, gdyż nazywają cię: "Odrzuconą", o którą się nikt nie troszczy." [por. Jer 30, 17]

2. "O jak piękna jesteś, przyjaciółko moja, jak piękna." [Pnp 1, 15a]

3. "Przeto się nie boimy, choćby waliła się ziemia i góry zapadały w otchłań morza. Niech wody jego burzą się i kipią, niech góry się chwieją pod jego naporem: "Pan Zastępów jest z nami, Bóg Jakuba jest dla nas obroną"." [Ps 46 (45), 3-4]

4. "Ci, co zufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły: biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą." [Iz 40, 31]

5. "Nie bój się, robaczku Jakubie, nieboraku Izraelu! Ja cię wspomagam" [Iz 41, 14a]

6. "Król pragnie twojej piękności: on jest twym panem; oddaj mu pokłon!" [Ps 45, 12]

7. "Na krótką chwilę porzuciłem ciebie, ale z ogromną miłością cię przygarnę. W przystępie gniewu ukryłem przed tobą na krótko swe oblicze, ale w miłości wieczystej nad tobą się ulitowałem, mówi Pan, twój Odkupiciel." [Iz 54, 7–8]

8. "Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet, gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie." [Iz 49, 15]
9. "Ukochałem cię odwieczną miłością, dlatego też zachowałem dla ciebie łaskawość." [Jer 31, 3b]

10. "Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym." [Wj 20, 5b]

11. "Będziesz prześliczną koroną w rękach Pana, królewskim diademem w dłoni twego Boga. Nie będą więcej mówić o tobie: "Porzucona". Raczej cię nazwą: "Moje w niej upodobanie", a krainę twoją: "Poślubiona". Albowiem spodobałaś się Panu. Bo jak młodzieniec poślubia dziewicę, tak twój Budowniczy ciebie poślubi, i jak oblubieniec weseli się z oblubienicy, tak Bóg twój tobą się rozraduje." [por. Iz 62, 3-5]

12. "Dlatego chcę ją przynęcić, na pustynię ją wyprowadzić i mówić jej do serca." [Oz 2, 16]

13. "Bóg mój stał się moją siłą." [Iz 49, 5b]

14. "Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć" [1 Kor 1, 27]

15. "[Pan] mi powiedział: "Wystarczy ci Mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali"." [1 Kor 12, 9a]

16. "Zapominając o tym, co za mną, a wytężając siły ku temu, co przede mną" [Flp 3, 13b]

17. "Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia."[2 Tm 1, 7]

18. "Jeśli my odmawiamy wierności, On wiary dochowuje, bo nie może się zaprzeć siebie samego." [2 Tm 2, 13]

19. "W miłości nie ma lęku, lecz doskonała miłość usuwa lęk" [1 J 4, 18a]

20. "Jezus podszedł do kobiety i podniósł ją ująwszy za rękę, gorączka ją opuściła. A ona im usługiwała." [por. Mk 1, 31]

A teraz, Wojowniczko, propozycja dla Ciebie. Spróbuj przeczytać poniższe cytaty z Pisma Świętego w kontekście zwracania się Boga do kobiety, a więc do Twojego serca. W tym celu zmieniono odrobinę znane Ci przekłady - w taki sposób, aby stały się dla Ciebie bardziej przystępne:

21. Pójdź sama na miejsce pustynne i wypocznij nieco. (Mk 6,31)

22. Uczyłem cię chodzić, trzymałem cię w ramionach. (Oz 11,3)

23. Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? (...) 
Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście. (1 Kor 3,16-17)

24. Oto wyryłem cię na obu dłoniach, twe mury są ustawicznie przede mną. (Iz 49,16)

25. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli Mnie słyszysz, otwórz drzwi, abym mógł wejść i wieczerzać z Tobą. (Ap 3,20)

26. Dzięki litości serdecznej Boga naszego (...) nawiedzi nas z wysoka Wschodzące Słońce, by zajaśnieć tym, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, aby nasze kroki skierować na drogę pokoju. (Łk 1, 78-79)

27. Jak oblubieniec weseli się z oblubienicy, tak Bóg twój rozraduje się tobą. (Iz 62,5)

28. Jesteś droga w moich oczach, nabrałaś wartości i Ja cię miłuję.(Iz 43,4)

29. Nie bój się, sługo moja (dodaj tu swoje imię) , którą wybrałem. Bo rozleję wody po spragnionej glebie i zdroje po wyschniętej ziemi. (Iz 44, 2-4)

30. Ty utworzyłeś moje nerki, utkałeś mnie w łonie mej matki. Dziękuję Ci, że stworzyłeś mnie tak cudownie. (Ps 139, 13-14)

31. Pokorni wzmogą swą radość w Panu. (Iz 29,19)

32. Przywiodę was do domu. (So, 3,20)

33. Jestem świadomy zamiarów, jakie zamyślam co do was, zamiarów pełnych pokoju, a nie zguby, by zapewnić wam przyszłość, jakiej oczekujecie. (Jr 29,11)

34. Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna. (Jr 16,24)

35. W ciszy i ufności leży wasza siła. (Iz 30,15) 

36. O nieszczęśliwa, wichrami smagana, niepocieszona! Oto ja osadzę twoje kamienie na malachicie i fundamenty twoje na szafirach. Uczynię blanki twych murów z rubinów, bramy twoje z górskiego kryształu, a z drogich kamieni-cały obwód twych murów. (Iz 54, 11-12)

37. Ja pójdę przed tobą i nierówności wygładzę. Skruszę miedziane podwoje i połamię żelazne zawory. Przekażę ci skarby schowane i bogactwa głęboko ukryte. (Iz 45, 2-3) 

38. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież żaden z nich bez woli Boga nie spadnie na ziemię. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się: jesteście cenniejsi niż wiele wróbli. (Mt 10, 29-31)

39. Jeżeli Bóg jest z tobą, któż przeciwko tobie? (Rz 8,31)

40. Co chcesz, abym ci uczynił? (Mk 10,51)

41. Niech twoja miłość doskonali się coraz bardziej i bardziej w głębszym poznaniu i wszelkim wyczuciu dla oceny tego, co lepsze (Flp 1,9-10)

42. Dziewczynko, wstań ! (Łk 8,54)

43. Jezus powiedział do człowieka uwolnionego od demonów: „Wracaj do domu, do swoich, i opowiadaj im wszystko, co Bóg ci uczynił i jak ulitował się nad tobą.” (Mk 5,19)

44. Niewiasto, jesteś wolna od swej niemocy. (Łk 13,12)

45. Pan czeka, by ci okazać łaskę, i dlatego stoi, by się zlitować nad tobą. (Iz 30,18)

46. Bóg uwolnił mnie od zejścia do grobu, moje życie raduje się światłem. (Hi 33, 28)

47. Włożyłem moje słowa w twe usta i w cieniu mej ręki cię skryłem. (Iz 51,16)

48. Bóg leczy złamanych na duchu i przewiązuje ich rany. (Ps 147,3)

49. Ja i tylko ja jestem twym pocieszycielem. Kimże ty jesteś, że drżysz przed człowiekiem śmiertelnym i przed synem człowieczym, z którym obejdą się jak z trawą ? (Iz 51, 12)

50. Wytrwaj w miłości mojej! (J 15,9)51. Darmo otrzymałaś, darmo dawaj ! (Mt 10,8)

Maryja-wzór każdej kobiety 
Dlaczego kobiety płaczą
- Dlaczego płaczesz? - młody chłopiec zapytał swą mamę.
- Ponieważ jestem kobietą, odpowiedziała mu.
- Nie rozumiem, odpowiedział.
Ona go przytuliła i rzekła: ...i nigdy się nie dowiesz, ale nie martw się to normalne.
Później chłopiec spytał swojego Ojca, dlaczego Mama płacze bez powodu?
Wszystkie kobiety płaczą bez powodu. ...było to wszystko co mógł mu odpowiedzieć.
Mały chłopiec urósł i stał się mężczyzną i wciąż nie wiedzą dlaczego kobiety płaczą. Nareszcie uklęknął złożył ręce i zapytał: Boże... Dlaczego kobiety płaczą (tak łatwo)?
A Bóg mu odpowiedział...
...Kiedy tworzyłem kobietę postanowiłem ją uczynić wyjątkową. Stworzyłem jej ramiona na tyle silne by mogła dźwigać ciężar całego świata! Dałem jej nadzwyczajną siłę, pozwalającą jej rodzić dzieci jak również znosić odrzucenie, spowodowane czasem przez jej własne dzieci! Dałem jej stanowczość, która pozwala jej na opiekę nad rodziną i przyjaciółmi.
Niestraszna jej choroba!
Stworzyłem ją wrażliwą, aby kochała wszystkie dzieci, nawet wtedy, gdy jej własne ją bardzo skrzywdzą!
Dałem jej siłę, aby opiekowała się swoim mężem mimo jego wad, Zrobiłem ją z żebra swego męża, tak, aby chroniła jego serce!
Dałem jej mądrość, aby wiedziała, że dobry mąż nigdy nie skrzywdzi swej żony. Czasem jednak testuje jej siłę i wytrwałość żony w wierze w niego. Synu, na sam koniec...
Dałem jej również łzę do wypłakania. Jest to jej jedyna słabość! Jeśli kiedyś zobaczysz, że płacze, powiedz jej jak bardzo ją kochasz i jak wiele robi dla innych. I jeśli nawet wciąż płacze, sprawiłeś, że poczuła się o wiele lepiej. Ona jest wyjątkowa!

Kiedy Bóg stworzył kobietę, był to już jego 6 dzień pracy i w dodatku po godzinach. . . Pojawił się anioł i spytał: - Czemu tyle czasu Ci to zajmuje? Bóg mu odpowiedział: - Widziałeś zamówienie? Musi być całkowicie zmywalna, ale nie plastikowa, ma 200 ruchomych części wszystkie wymienne, działa na kawie i resztkach jedzenia, ma łono, w którym się mieści 2 dzieci naraz, które znika, kiedy(pojęcia nie mam), ma taki pocałunek, który leczy każda rzecz od startego kolana do złamanego serca. Anioł starał się powstrzymać Boga: - To jest za dużo pracy na jeden dzień, lepiej poczekać ze skończeniem do jutra. - Nie mogę - powiedział Bóg. Jestem tak blisko skończenia tego dzieła, które jest tak bliskim memu sercu. Anioł zbliżył się i dotknął kobiety: - Ale zrobiłeś ją taka miękką? - Ona jest miękka, ale zrobiłem ją także twardą. Nawet nie wiesz ile może znieść lub osiągnąć.... - Będzie myśleć? - Spytał anioł. Bóg odpowiedział: - Nie tylko będzie myśleć, ale rozumować i negocjować. Anioł zauważył coś, z bliska i dotknął policzka kobiety. - Wydaje się, że ten model ma skazę. Powiedziałem Ci, że starałeś się dać za wiele rzeczy. - To nie jest skaza - sprzeciwił się Pan - to jest łza. - A po co są łzy? - Zapytał anioł. Bóg powiedział: - Łza to jest forma, która kobieta wyraża swoją radość, wstyd, rozczarowanie, samotność, ból i dumę. Anioł był pod wrażeniem. - Jesteś geniuszem, pomyślałeś o wszystkim, to prawda, że kobiety są zdumiewające. - Kobiety mają sile, która zdumiewa mężczyzn. Maja dzieci, przezwyciężają trudności, dźwigają ciężary, ale obstają przy szczęściu, miłości i radości. Uśmiechają się, kiedy chcą krzyczeć, śpiewają - kiedy chcą płakać, płaczą - kiedy są szczęśliwe i śmieją się - kiedy są zdenerwowane. Walczą o to, w co wierzą, sprzeciwiają się niesprawiedliwości, nie zgadzają się na nie jako odpowiedz, kiedy wierzą, że jest lepsze rozwiązanie. Nie kupią sobie nowych butów, ale swoim dzieciom tak. . . Idą do lekarza z przestraszonym przyjacielem, kochają bezwarunkowo, płaczą - kiedy ich dzieci osiągają sukcesy i cieszą się - kiedy przyjaciele odnoszą sukcesy. Łamie się im serce - kiedy umiera przyjaciel, cierpią - kiedy tracą członka rodziny, ale są silne, kiedy nie ma skąd wziąć siły - wiedza, że objęcie i pocałunek może uzdrowić zranione serce. Kobiety są różnych wielkości, kolorów i kształtów. Prowadzą, latają, chodzą lub wysyłają ci maile żeby powiedzieć ci, że Ciebie kochają. Serce kobiety jest tym, co powoduje, że świat się kreci. Kobiety robią więcej niż to, że rodzą dzieci. Przynoszą radość i nadzieje, współczucie i ideały. Kobiety maja wiele do powiedzenia i do dania. Tak, serce kobiety jest. . . zadziwiające!

Darmowe strony internetowe dla każdego